Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 3

Συνήλθαμε σήμερα (το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου).. 26 Μαΐου , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18:00, στην έδρα του συλλόγου.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση για την αλλαγή του Βασιλικού Διατάγματος 435/1970 που διέπει την αλιεία στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου, εντός του μη ενοικιαζόμενου χώρου της Λιμνοθάλασσας και η αντικατάστασή του με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 40/2016 . 

Όλα τα μέλη του Δ.Σ εξέφρασαν την αντίθεσή τους με αυτή την αντικατάσταση, αλλά και με τον τρόπο που αυτή διενεργήθηκε.

Προτάθηκαν τρόποι αντίδρασης, ώστε να καταγγελθεί ως απαράδεκτο το νέο Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και να εισαχθεί στη γενική συνέλευση του Συλλόγου, προς έγκριση, η προσφυγή στο Σ.Τ.Ε, ώστε να ανατραπεί νομικά το εν λόγο Π.Δ 

Αποφασίστηκε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση στις 29 Μαΐου 2016 στην αίθουσα του Δημαρχείου στο Αιτωλικό. 

Επίσης, έγινε δεκτή η οικειοθελή αποχώρηση  μέλους του Δ.Σ, Μπότα Ιωάννη.
Ο συνάδελφος επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και αδυναμία συμμετοχής στις συνελεύσεις του Δ.Σ 

Μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ αλλά και του ιδίου, τη θέση του αποχωρούντα καταλαμβάνει ο Μακρής Κωνσταντίνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου