Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αρ.πρακτ …2…   29 Μαΐου  2016


Στο Αιτωλικό σήμερα την 29 Μαΐου  2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία « ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ » στην αίθουσα του Δημαρχείου Αιτωλικού,  κατόπιν προσκλήσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε το νέο Προεδρικό Διάταγμα 40/2016 το οποίο αντικατέστησε το  Βασιλικό Διάταγμα 435/1970 και το οποίο προβλέπει : 

Από εδώ και στο εξής :.....

Επιτρέπεται η αλιεία για όλα τα σκάφη εντός της λιμνοθάλασσας, μόνο κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.


Απαγορεύεται η αλιεία σε όσους κατέχουν άδεια επικρατείας (μπλε άδεια)


Απαγορεύεται η αλιεία, σε όσους έχουν άδεια εσωτερικών υδάτων (κόκκινη άδεια), όταν η μηχανή τους είναι κάτω των 20,3 ίππων.


Αλλάζει η ημερομηνία για το πυροφάνι και αρχίζει από 1 Οκτωμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου.


Επιτρέπονται όλα τα έως σήμερα, απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία, αλλά μόνο εντός του καναλιού.


Πετάει στην ανεργία το σύνολο των ελεύθερων αλιέων της λιμνοθάλασσας και προσπαθεί να τη μετατρέψει σε τσιφλίκι συγκεκριμένων συμφερόντων.

Καταργεί την Ελεύθερη Αλιεία.

Καθιστά απαγορευμένο σκάφος τη γαίτα.


Αυξάνει τη γραφειοκρατία, θα δίνονται πλέον 2 ή ακόμη και 3 άδειες το χρόνο, για να μπορέσει ο ψαράς να ασκεί το επάγγελμά του.


Τεμαχίζει τη Λιμνοθάλασσα σε κομμάτια, όπου θα υπάρχει διαφορετικό καθεστώς, ως προς την αλιεία.  

Μετά από όλα αυτά και μετά τις τοποθετήσεις των μελών του Συλλόγου, βγήκε το συμπέρασμα ότι : Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα ήρθε με αδιαφανή τρόπο και μεθόδευση, για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο σκοπό και συμφέροντα.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η απόρριψή του στη πράξη, αλλά και η προσφυγή του Συλλόγου μας στο Σ.Τ.Ε για την νομική απόρριψη του νέου Π.Δ.

Παράλληλα ζητήθηκε από τα μέλη του Δ.Σ να ζητήσουν ευθύνες για την διαδικασία που ακολουθήθηκε από τα όργανα της Περιφέρειας για θέματα Αλιείας τα οποία δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα, όταν πρόκειται για αλλαγή Π.Δ.

Πέραν τούτου, να επιρριφθούν ευθύνες  σε πρόσωπα που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία χωρίς την σύμφωνη γνώμη κανενός σωματείου αλιέων από Αιτωλικό - Μεσολόγγι - Νεοχώρι , παρά μόνο συνεταιρισμών και άλλων οργανωμένων συμφερόντων. 
Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί, αν υπήρξε κοινός παράγοντας της δημόσιας διοίκησης, που σε όλα τα στάδια έγκρισης του νέου Π.Δ, κατέβαλε μέγιστες προσπάθειες ώστε να προωθηθεί ως το ανώτερο επίπεδο της πολιτικής ζωής της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου