Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                            αρ.πρακτ …1…./22…-…11…-2015….
Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του Συλλόγου με την επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ »

          Συνήλθαμε σήμερα .. 22  Νοεμβρίου  2015, ημέρα Κυριακή   και ώρα 18:00, στην αίθουσα του πρώην Δευτέρου Δημοτικού Σχολίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ » που προέκυψε από τις εκλογές της .. 22  Νοεμβρίου  2015, ημέρα Κυριακή  με σκοπό την συγκρότησή του σε σώμα.
Αφού διαπιστώθηκε η παρουσία όλων των μελών του μετά από διαλογική συζήτηση και εκλογή μεταξύ των μελών του το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα όπως κατωτέρω:

Πρόεδρος : Μπότας Θεόδωρος του Γεωργίου
Αντιπρόεδρος : Κατσάρης Φίλλιπος του Παναγιώτη
Γραμματέας : Τσίντζος Αθανάσιος του Γεωργίου
Ταμίας : Μπότας Ιωάννης του Χρήστου
Μέλος : Γρίβας Παναγιώτης του Σπύρου


Μετά το πέρας της συγκρότησής του σε σώμα / Μετά τις ως άνω αποφάσεις του το ΔΣ έλυσε τη συνεδρίασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου