Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 2

                                                                            αρ.πρακτ …2…./17…-…12…-2015….

          Συνήλθαμε σήμερα (το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου).. 17  Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 18:00, στην έδρα του συλλόγου.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συζήτηση για τα προβλήματα που μαστίζουν την λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου καθώς και προβλήματα που αγγίζουν κοινωνικά ζητήματα του τόπου μας, αλλά έχουν επίπτωση στην δημόσια υγεία. Δηλαδή όλα εκείνα τα προβλήματα που έχουν επίπτωση στο εισόδημα των μελών του συλλόγου μας. 

Η απόφαση, η οποία ήταν και ομόφωνη ήταν να παρθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να δρομολογηθούν λύσεις και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλήψεις από υπεύθυνους φορείς ή υπηρεσίες.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν:

Το Βιολογικό καθαρισμό του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου και του Νεοχωρίου.

Την ανεξέλεγκτη λειτουργία των Αλυκών Μεσολογγίου.

Τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του νταμαριού στον Αράκινθο.

Τα ημιτελή ή τα ανύπαρκτα έργα εντός της λιμνοθάλασσας.

Το καταλογισμό ευθηνών από τη μονομερή πρωτοβουλία δημόσιας υπηρεσίας για την αλλαγή του υφιστάμενου νομικού καθεστώτος εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας.

Την εγκληματική για την δημόσια υγεία, ύδρευση του Αιτωλικού.

Την ενημέρωσή μας για τα αναγγελθέντα έργα που αφορούν τη      λιμνοθάλασσα, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.Μετά το πέρας της συγκρότησής του σε σώμα / Μετά τις ως άνω αποφάσεις του το ΔΣ έλυσε τη συνεδρίασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου