Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αρ.πρακτ …1…./22…-…11…-2015….

 Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου με την επωνυμία
 «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ »
που εδρεύει στο Αιτωλικό επί της οδού Συνοικισμός Δυτικά Γεφύρια

 Στο Αιτωλικό σήμερα την 22 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10π.μ. συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία « ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ » στην αίθουσα του πρώην Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπισθεν του δημοτικού καταστήματος Αιτωλικού, κατόπιν προσκλήσεως του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό διορίσθηκε, μετά από την έγκριση λειτουργίας του συλλόγου, από το Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου, με αριθμό εγγράφου ... 24/2015 και με αύξοντα αριθμό στο βιβλίο των σωματείων που τηρείτε στο Πρωτοδικείο 32/2015 , προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.


 Στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από ομόφωνη απόφαση δια ανατάσεως της χειρός, προεδρεύει προσωρινά ο εκ των ...μελών κος Ιωάννης Κατσάρης και χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο κος Μπότας Ιωάννης και ο Γιαννούλης Νικόλαος ως μέλος εφορευτικής επιτροπής. Έπειτα, ο πρόεδρος ενημέρωσε τη γενική συνέλευση ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 παρ. β. του καταστατικού για τη σύγκληση αυτής, που επιτάσσει το καταστατικό, και η πρόσκληση περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τα καταστατικό στοιχεία. 

Συνεπώς, η γενική συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 


 ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων από το διορισμένο Δ.Σ, κατά τον οποίο αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες που έλαβαν χώρα, ώστε ο σύλλογος να πάρει την έγκριση λειτουργίας από το Πρωτοδικείο Μεσολογγίου. 

 ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ Στην συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ξεκινά την διαδικασία και προσκαλεί τον προσωρινό Γραμματέα, να διαβάσει τον πίνακα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει, όπως αυτός καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ,κατά την συνεδρίαση του, της 22ης Νοεμβρίου 2015, παρευρίσκονται σήμερα , υπέγραψαν την κατάσταση παρόντων και έχουν δικαίωμα ψήφου. Από την ανάγνωση του πίνακα προκύπτει ότι στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέλη που εκπροσωπούν το 100% των μελών και επομένως η Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου , έγκυρα συνεδριάζει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 


 Μετά την διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την εκλογή του νέου Δ.Σ της, με υποβολή υποψηφιοτήτων. Υποβάλουν υποψηφιότητες για το ΔΣ οι : 


Φίλλιπος Κατσάρης, Θεόδωρος Μπότας, Τσίντζος Αθανάσιος, Ιωάννης Μπότας, Γρίβας Παναγιώτης Αναπληρωματικά Μέλη Γαλανός Δημήτριος Μακρής Κωσταντίνος του Παναγιώτη Μανιάτης Βασίλειος του Ιωάννη Εξελ. Επιτροπή Κατσάρης Νίκος του Παναγιώτη Φελιμέγκας Πέτρος του Αντωνίου Λύρος Χρήστος του Γεωργίου Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα, δια ανατάσεως της χειρός, εφόσον δεν υπήρξαν άλλες υποψηφιότητες και εκλέγει το νέο ΔΣ του Συλλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου