Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

Απάντηση σε αίτημα της Εποπτείας Αλιείας Αιτ/νίας, για ορισμό εκπροσώπου μας, για έλεγχο στις εγκαταστάσεις των ιχθυοτροφείων.

Π Ρ Ο Σ


Την Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης


Αιτωλικό 07/06/2018


Σε συνέχεια του εγγράφου με αρ. Πρωτοκόλλου 166195/26972 με θέμα την Παρακολούθηση της εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείων συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, μας ζητάτε να ορίσουμε εκπρόσωπο του Συλλόγου μας στον επιτόπιο έλεγχο που θα γίνει από 11/6 έως 15/6/2018, μαζί με την υπηρεσία και άλλους εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον.

Καταρχάς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση η οποία αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της υπηρεσία σας για τη εύρυθμη λειτουργία της λιμνοθάλασσας, η οποία είναι μία χωρίς συμπλέγματα και κατατμήσεις και αποτελεί πηγή εισοδήματος για 500 και πλέον οικογένειες στην περιοχή μας και όχι για ολίγους.

Δεύτερον θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι μέχρι τώρα έλεγχοι που έγιναν από την υπηρεσία σας δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, είτε γιατί οι εκπρόσωποί σας δεν έβρισκαν παρατυπίες ή ακόμη και αν τις έβρισκαν, δεν επιβλήθηκε καμιά ποινή προς τους συνεταιρισμούς.

Μπορεί αυτό βέβαια να μην οφείλεται ενδεχομένως στην βούληση των υπαλλήλων της υπηρεσία σας, τα αποτελέσματα όμως της ασυδοσίας που ακολούθησε, τα υποστήκαμε ως ελεύθεροι αλιείς, με την τραγική μείωση του εισοδήματός μας.

Για το λόγο αυτό θα αρνηθούμε την παρουσία εκπροσώπου μας στον συγκεκριμένο έλεγχο και θα πραγματοποιήσουμε δικό μας, με όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους, ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο η υπηρεσία σας έκανε σωστά την δουλειά της.Με τιμή
Για τον Σύλλογο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου