Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016

Δράσεις κατά του νέου Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά την διενέργεια αλιείας στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού-Μεσολογγίου

Σε συνέχεια της εντολής που έλαβε το Δ.Σ του Συλλόγου μας, κατέθεσε  προσφυγή στο Σ.Τ.Ε για την νομική απόρριψη του νέου Π.Δ. το οποίο αν εφαρμοστεί θα σημάνει την κατάργηση της ελεύθερης αλιείας στη λιμνοθάλασσα και την εκδίωξη 400 και πλέων οικογενειών στην ανεργία.

Δεδομένου ότι το νέο Προεδρικό Διάταγμα, έχει τη σύμφωνη γνώμη μόνο ορισμένων συνεταιρισμών, κανενός Σωματείου ή Συλλόγου Ελευθέρων Αλιέων και κατά παράδοξο τρόπο, πίσω από κάθε κίνηση ή προώθηση του Π.Δ, βρίσκετε συγκεκριμένος πρώην υπάλληλος της Διεύθυνσης Αλιείας Μεσολογγίου, ο οποίος σήμερα δηλώνει τεχνικός σύμβουλος αλιευτικών συνεταιρισμών, κατατέθηκαν οι κάτωθι αιτήσεις, ώστε να αποσαφηνιστούν τυχόν μελανά σημεία και ενδεχομένως να γίνει κατανοητό ο σκοπός της αλλαγής του Β.Δ από το νέο Π.Δ

Π Ρ Ο Σ
Την Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης
Αιτωλικό  21/6/2016

Σας παρακαλούμε, ως έχοντες προφανές έννομο συμφέρον, να μας χορηγήσετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που ευρίσκονται στην καθ’ Υμάς Διεύθυνση και αφορούν τους όρους, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθέσεων και ανανεώσεων των συμβάσεων όλων των συνεταιρισμών, των ενδημούντων και ασκούντων εκμεταλλεύσεις εντός του χώρου των ιχθυοτροφείων της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, από της αρχής των σχετικών προκηρύξεων και προσκλήσεων έως και της αναθέσεως σε ένα έκαστο των ως άνω συνεταιρισμών. Τα έννομο συμφέρον μας είναι προφανές εκ του γεγονότος ότι οι αναθέσεις και ανανεώσεις αυτές τελούν εν αμφιβόλω από εμάς λόγω της μη δημοσιοποιήσεως τούτων.Π Ρ Ο Σ
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τμήμα Αλιείας
  1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τμήμα Αλιείας
  2. Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου
Αιτωλικό 22/6/2016


Σας παρακαλούμε, ως έχοντες προφανές έννομο συμφέρον, να μας πληροφορήσετε αν ο κ. Ευάγγελος Δημητρίου, πρώην Υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος επί θεμάτων αλιείας, μετέχει σε οποιαδήποτε Επιτροπή και, αν ναι, με ποια ιδιότητα και αν η συμμετοχή του αυτή είναι νόμιμη και επιτρεπτή, λόγω της μέχρι προσφάτως Δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας και μάλιστα σε σχετική θέση


Π Ρ Ο Σ


Την Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης


Αιτωλικό 22/6/2016


Σας παρακαλούμε, ως έχοντες προφανές έννομο συμφέρον, να μας γνωρίσετε τα ονόματα των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις Επιτροπές Ελέγχου για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία των συνεταιρισμών της Λιμνοθάλασσας, τις αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες τυχόν διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι κατά το τρέχον έτος, ως και αντίγραφα των συνταχθεισών εκθέσεων, δεδομένου ότι ο Σύλλογος μας πλήττεται από τυχόν έκνομες δραστηριότητεςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου