Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 7

Στο Αιτωλικό σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», στην έδρα του συλλόγου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συλλόγου, με θέμα τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΔΠ

Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι, κατόπιν επικοινωνίας με την Αιτωλική Αναπτυξιακή, μας ζητήθηκε η συμμετοχή μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER, η οποία διοικεί το τοπικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και για τους αλιείς.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επικοινωνίας και σε συνέχεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την συμμετοχή μας, λάβαμε έγγραφο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, η οποία κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. της, μας καλεί να αποδεχθούμε την συμμετοχή μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADERκαι να ορίσουμε τακτικό και αναπληρωματικό εκπρόσωπό μας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν:

1.       Την συμμετοχή του «Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού – Μεσολογγίου – Το Αιτωλικό» στην ΕΔΠ CLLD/LEADER, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADERΑιτωλικής Αναπτυξιακής

2.       Τον ορισμό του Μπότα Θεοδώρου  ως τακτικού εκπροσώπου του συλλόγου μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER

3.       Τον ορισμό του Τσίντζου Αθανασίου,  ως αναπληρωματικού εκπροσώπου του συλλόγου μας στην ΕΔΠ CLLD/LEADER

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου