Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

                                                 ΑΙΤΗΣΗ

 Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», με έδρα τo Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου                  

                                                         ΠΡΟΣ                                   

1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

2. Διεύθυνση Υγείας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.

3. ΔΕΥΑΜ δήμου ΙΠ Μεσολογγίου

4. Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας και Ακαρνανικών Ορέων

.//.

 

    Μετά από έντονες και βεβαιωμένες καταγγελίες από μέλη του Συλλόγου μας, αναφορικά με έντονη δυσοσμία προερχόμενη από λύματα του δικτύου αποχέτευσης της πόλης του Αιτωλικού, τα οποία εκβάλλουν απευθείας στη Λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, παρακαλούμε όπως διενεργηθεί αυτοψία από την υπηρεσία σας στο συγκεκριμένο δίκτυο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο .

  Επί πλέον, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Αιτωλικού, αναφέρεται ότι το δικτύου όμβριων υδάτων, συνδέεται σε όλο το μήκος του, με το δίκτυο της αποχέτευσης της πόλης του Αιτωλικού, γεγονός που προκαλεί έντονη δυσοσμία και σημαντική απώλεια εισοδήματος, τόσο σ’ εμάς όσο και στους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Δυτική πλευρά της πόλης μας.

  Επιθυμούμε ωσαύτως να πληροφορηθούμε για την κατάσταση λειτουργίας του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Αιτωλικού, μιας και όλα  τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπολειτουργεί, μιας και δεν είναι ενεργή σχεδόν καμία από τις αντλίες του.

 Οι δε χημικές αναλύσεις που έχουν διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΠΕ Αιτωλ//νίας, αλλά και από τη ΔΕΥΑΜ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά εισέρχεται σχεδόν καθαρό θαλασσινό νερό και εξέρχεται από τον ΒΙΟΚΑ χωρίς την ενδεδειγμένη επεξεργασία, επιβαρημένο οργανικά, σε μεγαλύτερο βαθμό, από αυτό που εισήλθε.

  Ένα ακόμη σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι στον οικισμό του Κεφαλοβρύσου, υπάρχει ένας αποστραγγιστικός αύλακας, που διέρχεται από όλο τον εκεί οικισμό, συνεχίζει στον ανατολικό οικισμό του Αιτωλικού και καταλήγει χωρίς καμιά επεξεργασία στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, στη περιοχή της Ανατολικής Νίδοβας.

Σε αυτόν τον αύλακα, έχουν συνδεθεί σχεδόν όλες οι αποχετεύσεις αυτών των οικιών, γεγονός που προκαλεί την έντονη δυσοσμία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την μόνιμη μόλυνση της Λιμνοθάλασσας, υποβαθμίζοντας τις συγκεκριμένες περιοχές της Λιμνοθάλασσας, αλλά και την ποιότητα του ψαριού, γεγονός που μας καθιστά απαγορευτική την αλίευση του, μειώνοντας έτσι το εισόδημά μας.

    Αναρωτιόμαστε τέλος, γιατί ακόμη και σήμερα συνεχίζει να υφίσταται ο οικισμός των Ρομά, στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, παρότι υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις από τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας, έχει αγοραστεί οικόπεδο σε έκταση πλησίον του σημερινού οικισμού και έχουν γίνει οι προβλεπόμενες εργασίες.

 Υπενθυμίζουμε ότι ο σημερινός οικισμός των Ρομά, λειτουργεί χωρίς αποχέτευση, ύδρευση και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος για την σωστή λειτουργία, ενός οργανωμένου οικισμού.

  Παρακαλούμε τελικά, όπως ορίσετε ημερομηνία για αυτοψία όλων των θεμάτων που εκθέσαμε, όσο το δυνατό συντομότερα, γιατί το πρόβλημα έχει ζωτική σημασία για το κλάδο μας,  αλλά και για όλη τη πόλη του Αιτωλικού όπου διαμένουμε      

       

                                                                  Αιτωλικό 3/10/2021

                                                                 Για τον Σύλλογο     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου