Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΔΙΑΥΛΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ


Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», εδρεύοντος στο Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου


Π Ρ Ο Σ

Την Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης

Υπόψη :     Λιμεναρχείο Μεσολογγίου


Ημερομηνία  11/02/2020Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση άρση (άνοιγμα)  της πόρτας του Ιχθυοτροφείου Δίαυλος.

Πέραν του ότι αυτό προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη χρονική περίοδο  όλη η λιμνοθάλασσα εμπλουτίζεται με ψάρια από τον Πατραϊκό κόλπο, κατά κύριο λόγο  από τη συγκεκριμένη είσοδο (πέρασμα).

Τυχόν καθυστέρηση, θα βλάψει εκτός από τη σωστή λειτουργία του οικοσυστήματος και το εισόδημά μας, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει  μειωθεί δραματικά.  

Υπενθυμίζουμε ότι το ιχθυοτροφείο Δίαυλος, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκετε σε λειτουργία, από κάποιο αλιευτικό συνεταιρισμό. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου