Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας - Για το άνοιγμα των φραγμών των Διβαριών.

Ενόψει  έναρξης της περιόδου ανοίγματος της λιμνοθάλασσας από τους τεχνικούς φραγμούς των διβαριών (για να εσοδεύσει ψάρια και γόνο), παρακαλούμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα όπως ορίζει ο νόμος, με ευλάβεια και απόλυτη αυστηρότητα.
Έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι κάποιοι συνεταιρισμοί, όχι μόνο δεν εφαρμόζουν την συγκεκριμένη υποχρέωσή τους, αλλά το εκμεταλλεύονται, ώστε να αυξήσουν το εισόδημά τους, με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής για όλους τους αλιείς που εργάζονται στη λιμνοθάλασσα.

Πληροφορούμαστε ότι, ο συνεταιρισμός Δίαυλος, ο οποίος σύμφωνα με τον κανονισμό, θα ‘πρεπε  ήδη να έχει ανοίξει το φραγμό του, προτίθεται να επικαλεστεί  τη δυσλειτουργία της πόρτας του, ώστε να μην εφαρμόσει τη συγκεκριμένη συμβατική του υποχρέωση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το συγκεκριμένο διβάρι, βρίσκεται σε κομβικό σημείο εισόδου των ψαριών, παρακαλούμε να ληφθούν άμεσα, όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα, για την ενδεχόμενη αποτροπή καταστάσεων που μόνο αρνητικές επιπτώσεις θα επιφέρει στο εισόδημά μας.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου