Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

Μετά από καταγγελίες μελών του συλλόγου μας, για το έργο της άρσης του δρόμου εντός της λιμνοθάλασσας, Πόρος – λιμάνι Μεσολογγίου, παρακαλούμε όπως μας δώσετε όλα τα σχετικά έγγραφα για τον ανάδοχο τον επιβλέποντα  και για τον υπεύθυνο παράδοσης του συγκεκριμένου έργου.
Παρακαλούμε επίσης όπως, ορίσετε ημερομηνία για αυτοψία με τη συμμετοχή του συλλόγου μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου