Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Αίτηση για επίλυση του προβλήματος με την πόρτα στη Κλείσοβα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΄΄ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ΄΄

εδρεύοντος στο Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου

01/10/2021

ΠΡΟΣ    

 

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εδρευούσης στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένης

 

Κοινοποιήσεις : Λιμεναρχείο Μεσολογγίου

 

 

Σε συνέχεια της αίτησης που καταθέσαμε στις 17/03/2021 και αφορούσε την κεντρική πόρτα του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας και τον συνεταιρισμό Αναγέννηση, μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάποια παρέμβαση, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των ελεύθερων αλιέων, από αυτό σημείο.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η πόρτα του ιχθυοτροφείου της Κλείσοβας, επειδή δεν έχει συντηρηθεί από τα μέλη του συνεταιρισμού Αναγέννηση, όπως είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβαση που έχουν συνυπογράψει με το δήμο Μεσολογγίου, έχει γίνει πολύ βαριά με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ελεύθεροι αλιείς να εισέρχονται ή να εξέρχονται μέσω αυτής.

 

Υπάρχουν καταγγελίες, ότι οι αλιείς αναγκάζονται να πέφτουν ακόμη και στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν τη συγκεκριμένη πόρτα, παρότι υπάρχουν μέλη του συνεταιρισμού στο σημείο, οι οποίοι  αρνούνται να πράξουν αυτό που επιβάλλεται. 

 

 Οι παρακλήσεις των συναδέλφων προς τα μέλη του συνεταιρισμού δεν έχουν εισακουστεί μέχρι σήμερα, παρότι το αίτημά μας δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

 

Καλό θα ήταν για όλους μας, η σημερινή πόρτα να αντικατασταθεί με «κλαρίδα», όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία για τα κεντρικά περάσματα ή βασιλικά περάσματα όπως λέγονταν παλιότερα ή να τοποθετηθεί μηχανισμός που θα διευκολύνει τη σωστή λειτουργία της πόρτας 

 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την επίλυση του προβλήματος, σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε όπως επιβληθούν οι ανάλογες προβλεπόμενες  ποινές στον συνεταιρισμό μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα. 

 

Ο Γραμματέας                                             Ο Πρόεδρος

 

Α. Τσίντζος                                                                    Θ. Μπότας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου