Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ν. 6

Στο Αιτωλικό σήμερα την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», στην έδρα του συλλόγου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Συλλόγου, με θέμα την έγκριση της υποβληθείσης από 4.8.2016 μηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου κατά του Ο.Τ.Α με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», εδρεύοντος στο Μεσολόγγι, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, και την εκπροσώπηση του Συλλόγου ως πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον του Τριμελούς Πλημκείου Πατρών. κατά την δικάσιμο της 2018 .
.//.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ ήτοι (1) Μπότα Θεόδ…(2) …Φίλπιππος Κατσάρης ………………………. (3) Τσίντζος Αθανάσιος ………………………… (4) …Γρίβας Παναγιώτης……………………….. και (5) Μακρής Κωνσταντίνος

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου Θεοδώρου Μπότα, σύμφωνα με την οποία την 2018 εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου, η από 4.8.2016 μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου κατά του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου για παραβίαση δικαστικής αποφάσεως και παράβαση καθήκοντος, και ως εκ τούτου πρέπει να ορισθεί εκπρόσωπος του Συλλόγου προκειμένου να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και να διορίσει Πληρεξ. Δικηγόρο προς υπεράσπιση των θέσεων του Συλλόγου ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα να εκπροσωπηθεί ο Σύλλογος ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου κατά την εκδίκαση της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς και να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας, εξουσιοδοτεί δε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Θεόδωρο Μπότα του Γεωργίου να εκπροσωπήσει τον Σύλλογο κατά την εκδίκαση της ανωτέρω μηνυτήριας αναφοράς και να διορίσει Πληρεξούσιο Δικηγόρο, και δη τον κ. Γιάννη Ν. Κρηνίδη, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Μεσολογγίου, να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας και να προασπίσει τα συμφέροντα του Συλλόγου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου