Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αρ.πρακτ …3… 01 Οκτωβρίου 2017


Στο Αιτωλικό σήμερα την 29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11π.μ. συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία « ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ » στην αίθουσα του Δημαρχείου Αιτωλικού, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση, όπου υπήρχε απαρτία, παρουσιάστηκαν στο σώμα, τα αποτελέσματα , της παρουσίας του προέδρου κ. Μπότα Θεοδώρου  και του γραμματέα κ. Τσίντζου Αθανασίου,  του ΔΣ  του Συλλόγου μας, στην επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία συζήτησε τις τροποποιήσεις που προτείνονται από το Υπουργείο Γεωργίας για το νέο ΠΔ 40/2016, αλλά και τις τροποποιήσεις για τον 420/1970.
Δεύτερο θέμα που απασχόλησε τη συνέλευση ήταν η ένταξη νέων μελών στο Σύλλογο, μετά από αίτηση τους και η διαγραφή ενός από την κατάσταση μελών. 

'Όσον αφορά τις πρώτες τροποποιήσεις, του ΠΔ 40/2016, από τη πλευρά μας εκφράστηκαν καταρχάς θετικές απόψεις, με την ένσταση όμως ότι το συγκεκριμένο ΠΔ, μετά την προσφυγή μας στο ΣτΕ, τελεί υπό αίρεση, οπότε  όποια τροποποίηση και αν γίνει, χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το δικαστήριο, αντιβαίνει την εθνική νομοθεσία.
Το δεύτερο σημείο στο οποίο είχαμε ένσταση ήταν ότι, ναι μεν καταργείτε το άρθρο που απαγόρευε την αλιεία από σκάφη που έχουν άδεια επικρατείας, αλλά δίνει πλέον άδεια αλιείας ατομική εντός της λιμνοθάλασσας, μόνο σε όσους είναι κάτοχοι αλιευτικού σκάφους, το οποίο συνεπάγεται ότι εντός του σκάφους απαγορεύεται η ύπαρξη δεύτερου αλιέα, άρα και ο αριθμός των αλιέων από το σύνολο των απασχολούμενων, μειώνετε τεχνοκρατικά στο μισό.
Δηλαδή κάποιοι, συνεχίζουν να θέλουν και  επιδιώκουν με μεθοδεύσεις την ψευδή μείωση του αριθμού των αλιέων εντός της λιμνοθάλασσας, μάλλον για δικούς τους σκοπούς.

Για την τροποποίηση του 420/1970, αναφέρθηκε ότι κανείς από εμάς δεν γνώριζε τίποτα, αλλά και ούτε είχαμε ενημερωθεί για την ύπαρξη διαβουλεύσεων εκ μέρους του Υπουργείου για την τροποποίησή του.
Ακόμη και τα έγγραφα που μας στάλθηκαν, μαζί με την πρόσκληση για την Βουλή, δεν περιείχαν ούτε μια λέξη για την επικείμενη τροποποίηση του 420/1970.
Να σημειωθεί εδώ ότι τα έγγραφα και την πρόσκληση, τα λάβαμε από την βουλευτή του νομού κ. Τριανταφύλλου.
Η ανακάλυψη ότι υπάρχει η σχετική τροποποίηση, έγινε από προσωπική μας ενημέρωση μέσω διαδικτύου.
Μετά από αυτό καλέσαμε, την κ. Τριανταφύλλου ώστε να μας ενημερώσει για τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Συναντήσαμε άρνηση και υπεκφυγή, λέγοντάς μας ότι η ίδια ασχολήθηκε μόνο με την τροποποίηση του ΠΔ.

Οι παροτρύνσεις μας για παρέμβαση εκ μέρους της, επειδή η εφαρμογή αυτών θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για όλο το κλάδο και τη περιοχή, προσέκρουσε στην δικαιολογία, ότι είναι βουλευτής νομού, ο οποίος έχει πολλά προβλήματα εκτός από τη λιμνοθάλασσα  και είναι μέλος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και αμύνης.

Την τελευταία στιγμή και  πριν συζητηθεί στην επιτροπή της Βουλής,  μας πληροφόρησε ότι δεν βλέπει κάποια απειλή για τους αλιείς, οι οποίοι πλέον διασφαλίζονται και ότι τα περί ιδιωτικοποίησης είναι ψευδή, μιας και τα ίδια αναφέρονται στον 420/1970.

Κατόπιν παρουσιάστηκε στο σώμα, οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η λιμνοθάλασσα, μετά τον χαρακτηρισμό της ως ιχθυοτρόφα ύδατα, περνά στην δικαιοδοσία των ιχθυοτροφείων, με αποτέλεσμα όποιος αλιέας ασκεί την ελεύθερη αλιεία εντός της λιμνοθάλασσας να πληρώνει χαράτσι στα ιχθυοτροφεία το 10% της ημερήσια παραγωγής του.

Δεν προβλέπεται καμιά αλλαγή στα πρόσωπα και τους συνεταιρισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατέχουν τα ιχθυοτροφεία, άρα συνεχίζουν και επωφελούνται από τις νέες διατάξεις του νόμου.

Η χρονική διάρκεια που θα μπορεί να μισθώσει ένας συνεταιρισμός ένα ιχθυοτροφείο, μετά τις διαδοχικές επιμηκύνσεις των 3, και των 5 ετών, λόγο καλής λειτουργίας με απροσδιόριστα κριτήρια και τέλος η επιμήκυνση των 10 ετών λόγο ένταξης σε αναπτυξιακό νόμο, καθιστά ουσιαστικά τα ιχθυοτροφία,  ιδιοκτησία των σημερινών ατόμων που δραστηριοποιούνται πάνω στα ιχθυοτροφεία, επαναφέροντας τις μαύρες μέρες της λιμνοθάλασσας, όπου υπήρχε η οικογενειοκρατία και το πελατειακό κράτος, όμως με τη σημερινή του μορφή και επίπεδο.

Το μίσθωμα που θα πληρώνουν οι συνεταιρισμοί, είναι απροσδιόριστο και θα εξαρτάτε από το ύψος της παραγωγής, τις θεομηνίες, τις αντικειμενικές συνθήκες και την επιτυχή είσοδο αλιευμάτων εντός της λιμνοθάλασσας.

Η Πολεοδομία θα πρέπει στο εξής με μια απλή διαπιστωτική πράξη να εκδίδει οικοδομικές άδειες εντός της λιμνοθάλασσας.

Όλα αυτά μαζί με τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τον αριθμό των ατόμων που πλαισιώνουν τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι δεν ξεπερνούν τους 35, παρότι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 130, καθώς και η ύπαρξη λίστας ιδιωτών και επιχειρήσεων που θα μπορούν πλέον να ενοικιάζουν τα ιχθυοτροφεία, με τον παράλληλο εξοβελισμό των ελευθέρων αλιέων, με τρόπους και μεθόδους στατιστικούς ή τεχνοκρατικούς, προδιαγράφει το μέλλον των συναδέλφων, αλλά και του τόπου μας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η γενική συνέλευση του Συλλόγου αποφάσισε να αντιταχθεί στην εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων, μέσω της νομικής οδού αλλά και των κινητοποιήσεων, όπως και να καταγγελθούν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι υπεύθυνοι οι οποίοι συνέταξαν και προώθησαν αυτές τις αλλαγές, δίχως ενημέρωσή μας και μάλιστα επικαλούμενη ομοφωνία όλων των αλιέων και οργανώσεων (όπως αναφέρθηκε στη βουλή)

Το τελευταίο θέμα που απασχόλησε το σώμα, ήταν η οικειοθελής αποχώρηση του Λύρου Χρήστου ως μέλος του Συλλόγου και η εγγραφή των : Κατσιγιάννη Βασιλείου, Κατσαρού Οδυσσέα, Λιακάκη Κυριάκου, Λιακάκη Δημητρίου, Γεωργίου Αλέκου, Μίχα Αλέκου, Μπούτη Ελευθερίου, Κράνη Διονυσίου, Παπαχρήστου Δημητρίου, Μαγδαλινού Παναγιώτη τ. Γεωργίου, Κορφιάτη Γεωργίου, Κωστίνη Αθανασίου και Κιτσινέλη Χρήστου, ως νέα μέλη του Συλλόγου μας.
Η προτάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου